JiTiS TCO

Osobní automobil bývá po výdajích na bydlení druhá největší zátěž rodinného rozpočtu. Propočítat náklady na provoz auta je ale poměrně složité, nejde totiž jen o ten benzin nebo naftu. A u každého auta je to jiné!

Jak tedy zjistit Náklady na provoz mého auta a dokonce na několik let dopředu?

Jaký je rozdíl mezi Free výpočtem a Placeným výpočtem?

Free výpočet slouží jen k orientačnímu posouzení Celkové provozní nákladovosti značky a modelu, při zohlednění stáří vozu a najatých kilometrech. Je nastaven na období 2 let a proběh 800 km měsíčně. Veškerá nastavení jsou v základních hodnotách JiTiS. Výpočet vychází z předpokladu, že údržba a všechny opravy byly prováděny podle předpisů výrobce a nastavené životnosti dílů. Nebere tedy v úvahu skutečný stav vozu, vychází jen z jeho stáří a najetých kilometrů, stejně jako nemá nastaveny osobní preference užívání a další parametry.

Placený výpočet je na konkrétní auto a individuálního majitele, nikoliv pouze na obecnou značku a model. Umožňuje měnit a nastavovat Osobní parametry výpočtu /zejména roční nájezd a dobu predikce/, Nastavení cen, upřesnit Technické parametry a doplnit Skutečný stav opotřebení a realizované údržby a zjistit skutečnou hodnotu zanedbané údržby i výrazně zpřesnit výpočet nákladů na dobu tří let. Po zaplacení můžete po dobu jednoho měsíce 10x zopakovat výpočet se změnou mnoha parametrů.

To jeden výpočet na jedno auto stojí 150 Kč?

U vybraného – zadaného auta můžete nastavovat, nebo měnit parametry a hodnoty přednastavené v JiTiS. Po změně a zadání vlastních parametrů bude další výpočet zpoplatněn dle ceníku. Po zaplacení můžete ale po určitý čas libovolně všechny parametry a nastavení měnit a doplňovat i provedenou údržbu a opravy a výpočet 10x bezplatně opakovat. Tím si můžete vozidlo lépe ohodnotit a zpřesnit kalkulace na základě zjištěných skutečností. Např. o dokladované údržbě nebo opravách.

Pomocí systematického zadání stavu jednotlivých funkčních skupin auta Vás provedeme technickými otázkami, i když technice nerozumíte. Ukážeme Vám, na co se máte ptát a zaměřit.

Zjistíte tak, že mezi dvěma stejnými modely aut, může být v nákladech na provoz propastný rozdíl. Zjistíte, co bylo na autě zanedbáno a kolik Vás to bude v nejbližší době stát.

Které parametry a nastavení mohu v placené verzi sám ovlivnit, nebo zadat?

U vybraného – auta zadaného v bezplatné verzi můžete nastavovat, nebo měnit parametry a hodnoty přednastavené v JiTiS. Po změně a zadání vlastních parametrů bude další výpočet zpoplatněn dle ceníku. Po zaplacení můžete ale po určitý čas libovolně všechny parametry a nastavení měnit a doplňovat i provedenou údržbu a opravy a výpočet 10x bezplatně modelovat.

osobním nastavení:
Počet ročně najetých kilometrů v rozmezí od. 3.000 do 60.000 km za rok

Rozložení nájezdu mezi letním a zimním provozem

Způsob jízdy: sportovně, rychle, normálně, ekonomicky

Kvalitu náhradních dílů ve třech stupních a to zvlášť na podvozek a ostatní díly.

Kvalitu pneumatik ve třech stupních

nastavení technických parametrů můžete změnit:
Manuální a automatickou převodovku

Vybavení klimatizací

Velikost ráfků kol letních a zimních

Spotřebu vozidla – zaměnit za vypočtenou JiTiS

Interval výměny oleje

V provedené údržbě a opravách:

Minulou údržbu a opravy v mnoha položkách

Stav opotřebení vybraných skupin a dílů u vybraných položek

V Zanedbané údržbě doplnit:

Provedenou údržbu a opravy u vypočítaných položek.

 

V nastavení cen:

Cenu paliva

Cenu za hodinu práce v servisu

Cenu za litr motorového oleje

Aktuální cenu vozu

V Ostatním nastavení řadu dalších položek:

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Náklady na dálniční poplatky

Náklady na garážování a parkování

Daň z vozidla, nebo silniční daň

Ostatní obligatorní daně

Náklady na mytí vozidla

Ostatní vedlejší náklady

 

Proč mám zaplatit za Certifikát, když prodávám auto?

JiTiS Certifikát provozních nákladů vozu

Certifikát doplňuje nabídku na prodej vozidla o základní informaci Budoucích provozních nákladů, které jsou vyjádřeny v jedné číselně hodnotě – Celkových provozních nákladů. To je vedle prodejní ceny nejdůležitější údaj, který zajímá každého potenciálního kupce vozu.

Informace o celkových provozních nákladech, doplněné o Zanedbanou údržbu, jsou stanoveny na základě desítek parametrů a všech dostupných informací o vozidle a jeho stavu opotřebení, spotřeby, nákladů na údržbu a opravy, atd. jak je uvedeno v popisu systému JiTiS.

Prodávající zadává pouze informace o stavu údržby a opravách vozu, společně s úrovní opotřebení jednotlivých vybraných skupin. Ostatní parametry jsou nastaveny pro všechny Certifikáty stejně. To zaručuje porovnatelnost provozních nákladů u libovolných vozidel, bez ohledu na jejich stáří a stav kilometrů, značku, nebo model.

Dobře zadané a podrobně zpracované informace o stavu vozu, zejména údržbě a opravách, slouží pro porovnání budoucích provozních nákladů s jinými vozidly. Prodávající tím dává zájemci na vědomí, jak vozidlo udržoval a jaké mu chce předat informace o jeho stavu. Stav opotřebení a provedená údržba a opravy jsou v Certifikátu přehledně vypsány a kupující má tak možnost si je při prohlídce vozidla sám překontrolovat.

Certifikát není možné po vystavení nijak měnit, výpočet je archivován v systému JiTiS a Certifikát lze na webových stránkách www.jitis.cz bezplatně vyvolat a ověřit tak jeho platnost a stáří. Případný zájemce o koupi si pak může do převzatého certifikátu zadat své osobní nastavení a preference a nechat si přepočítat Provozní náklady přímo pro sebe. Pro takový postup není nezbytná asistence odborníka a zvládne jej i laik.

Jak víte kolik je Zanedbaná údržba na konkrétním autě? A co vlastně vyjadřuje?

Za zanedbanou údržbu na konkrétním autě je považováno vše, co mělo být vzhledem ke stáří a najetým kilometrům již provedeno a opraveno a co není v provedené údržbě a opravách zaznamenáno. Uvedené položky pak sečteme a to je výsledná cena za zanedbanou údržbu. Zároveň ji vyjadřujeme v % hodnoty vozidla. Pozor Hodnota zanedbané údržby není v budoucích celkových nákladech započtena!

Vycházíme tedy z předpokladu, že když není stav údržby a oprav prokázán, není proveden a tak bude třeba to dodělat. V úvahu se ale bere i zadání stavu zůstatkové životnosti, je-li zadána. Na stav opotřebení je tedy třeba dávat také velký pozor, aby nebyl podhodnocen. Pak se oprava plánuje až po vyčerpání této životnosti a stává se součástí budoucích celkových nákladů.

Zanedbaná údržba odpovídá na nejčastěji kladenou otázku v servisu po koupi ojetého vozidla: „Zkontrolujte mi auto a řekněte, co se musí hned opravit, aby mi to bez problémů jezdilo.“ Pak je nový majitel nemile překvapen, co musí hned ještě zaplatit po koupi vozu.

Je to moc složité, jak se v tom mám vyznat?

Naopak, JiTiS Vás provází zadáním všech důležitých hodnot, které můžete, ale nemusíte zadávat. Již ve Free výpočtu, pouze po zadání auta, najetých kilometrů a ceny, se dozvíte mnoho informací o budoucích nákladech. Jak se dál budete zajímat o podrobnosti, to je jen na Vás.

Při koupi ojetého vozidla je opět pouze na Vás, kolik informací si o něm zjistíte a do JiTiS zadáte. My Vám jen poradíme, na co se zeptat a zaměřit a upozorníme na očekávané problémy. Je pak jen na Vás, čemu z tvrzení prodávajícího budete věřit.

Zkuste si to, u většiny položek je nápověda a za jednu platbu máte možnost si přepočet 10x změnit.

Poradíte mi jaké auto si tedy koupit a nenechat se napálit?

Nákup ojetého auta je tak zvaná koupě zajíce v pytli. Náš systém JiTiS Vám ten pytel otevře a nechá na zajíce kouknout. Je jen na Vás, kolik informací si seženete, ověříte a necháte v JiTiS přepočítat. S JiTiS nezapomenete na nic důležitého.

My za Vás auto nevybereme, ale umožníme Vám porovnat auta, která se Vám líbí a propočítat provozní náklady – kolik Vás to bude stát v dalších třech letech provozu.

Často kladená otázka: „Mám si koupit diesel nebo benzin?“ Je v podstatě otázkou kolik mne bude stát kilometr jízdy s benzinovým autem v porovnání s dieselovým. A to Vám spočítáme. Uvidíte ten rozdíl v nákladech v příštích třech letech a sami se můžete rozhodnout.

Mám si koupit diesel nebo benzin?

Často kladená otázka: „Mám si koupit diesel nebo benzin?“ Je v podstatě otázkou kolik mne bude stát kilometr jízdy s benzinovým autem v porovnání s dieselovým. A to Vám spočítáme. Uvidíte ten rozdíl v nákladech v příštích třech letech a sami se můžete rozhodnout.

Ale velké rozdíly v provozních nákladech mohou být i mezi dvěma stejnými auty. Když porovnáte dvě stejná auta, za stejnou cenu, která se liší jen různým stavem tachometru a jsou jen o rok od sebe, dostanete poměrně rozdílné výsledky. Na více ojetém mohou být již provedeny větší opravy, které Vás na mladším ještě čekají. Auta mohou mít jinou verzi stejného motoru s jiným intervalem pro výměnu rozvodů apod. To vše pro Vás spočítáme.

Nákup ojetého auta je dnes tak zvaná koupě zajíce v pytli. Náš systém JiTiS Vám ten pytel otevře a nechá na zajíce kouknout. Je jen na Vás, kolik informací si seženete, ověříte a necháte v JiTiS přepočítat. S JiTiS nezapomenete na nic důležitého.

Jak se určuje kvalita dílů pro vybrané auto? Proč a jak se vybírá?

Kvalita dílů ovlivňuje jejich cenu a tím se projevuje v provozních nákladech. Nové vozidlo je zpravidla opravováno s originálními díly, nebo díly 1. kvality, staré opotřebené vozidlo pak levnějšími alternativami. S tím asi budete souhlasit. Jak je to ale v průběhu života vozu? Zde záleží při výběru dílů na mnoha parametrech, zájmu majitele prodloužit životnost vozu, nebo naopak ušetřit.

JiTiS vypočítává a přiřazuje zadanému vozidlu kvalitativní skupinu dílů, která odpovídá stáří vozidla, najetým kilometrům, kategorii vozidla, stavu jednotlivých skupin a ceně vozu atd. JiTiS vybírá díly s ohledem na aktuální hodnotu vozu tak, aby díly nebyly předražené, ale na druhé straně aby výběrem nekvalitního dílu nebyla naopak hodnota vozu poškozena.

Výběr kvality dílů ale ovlivňuje i plánovaný náběh kilometrů ročně, styl jízdy řidiče, a poměr používání léto / zima u pneumatik a další parametry.

JiTiS vypočítává a dosazuje kvalitativní skupiny v základním – free výpočtu a podle toho počítá náklady na opravy. Je to expertní doporučení, které lze v osobním nastavení výpočtu změnit jako osobní preferenci.

Výpočet a přiřazení kvality nelze měnit pro Certifikovaný výpočet budoucích provozních nákladů. Certifikát je určen pro případného kupce vozidla, jehož preference předem nejsou známé.

Jaké jsou rozdíly mezi kvalitou dílů?

Na trhu náhradních dílů je široké rozmezí kvalit od originálních dílů až po nekvalitní náhrady a díly ze šrotišť.

V systému JiTiS pracujeme se třemi úrovněmi kvality. Q1, Q2, Q3. a to odděleně pro díly podvozku a řízení – tzv. bezpečnostní díly, pneumatiky a ostatní díly. Q1 je nejvyšší kvalita a odpovídá dílům originálním, nebo s originálem shodné kvality. Q2 je střední úroveň kvality a ceny, Q3 pak levnější alternativy. Veškeré díly musí být schválené podle příslušných norem. Cenové rozdíly jsou až desítky procent.

JiTiS vybírá díly pouze od renomovaných dodavatelů. Díly s nejasným původem, nebo neschválené, neodpovídající normám a s podezřelou kvalitou, nebo ze šrotišť nejsou v kalkulacích JiTiS užívány.

Jak počítáte hodnoty jednotlivých kalkulací?

Aplikace načítá z dostupných databází výrobců vozidel a výrobců a dodavatelů dílů potřebná technická data. Tato data JiTiS doplňuje o hodnoty opotřebení jednotlivých skupin v závislosti na  čase a ujeté vzdálenosti. O specifická data regionu, cenové hladiny, lokální předpisy a daně, preference nastavení výrobců dílů a jejich distributorů a další desítky parametrů.

Veškerá data pak vyhodnotí a pomocí matematických metod vypočítává, a na základě doplňujících informací o vozidle – zadaných zákazníkem, predikuje náklady na další provoz.

Náklady na palivo (benzin, nafta, LPG, …)

Z hodnot spotřeby vozu, obsahu motoru, výkonu, stáří, velikosti vozidla a jeho hmotnosti, způsobu jízdy, budoucí ujeté vzdálenosti, ze statistiky provozu dalších vozidel, aktuální ceny paliva a dalších predikcí, …

Náklady na pneumatiky

Z rozměru pneumatiky, stavu opotřebení, z ceny na trhu, budoucí ujeté vzdálenosti, velikosti vozu a jeho hmotnosti, opotřebení na kilometr, způsobu jízdy, kvality pneumatik, letního a zimního provozu a dalších veličin a parametrů

Náklady na servis – Cena za práci

Z časových norem jednotlivých značek a modelů, z hodinové ceny servisních prací pro jednotlivé značky, z ceny prací za operace, z ceny pro model, stáří vozů, kvalitu servisu, regionálních cen, a z různých měn.

Náklady na servis – Cena za náhradní díly

Z určení potřebných náhradních dílů z databází dodavatelů a výrobců, z cen dílů na trhu v jednotlivých cenových a kvalitativních kategoriích dílů, z opotřebení dílů, z budoucí ujeté vzdálenosti, z časových předepsaných výměn dílů, z požadavku na kvalitu dílů a z přiřazení ceny dílů časové hodnotě vozu, …

Cena za pokles hodnoty vozidla (rozdíl pořizovací a zůstatkové hodnoty vozu)

Z aktuální ceny vozidla, jeho stáří a počtu najetých km. Ze stavu vozidla při koupi – opotřebení významných částí vozu, z budoucí ujeté vzdálenosti, z budoucího opotřebení významných částí vozidla, …

Kalkulace zanedbané údržby

Ze známých – majitelem/ servisem/ prodejcem – zadaných stavů dílů a provedených oprav, výměn dílů a údržby propočítává neprovedenou – zanedbanou údržbu a překročenou životnost dílů. Kalkuluje tak budoucí vícenáklady na provoz vozu.

Cena za povinné ručení – pojištění provozu vozidla

Z nabídky pojistek na trhu, ze značky a modelu vozidla

Při zadání dat uživatele i stanovení malusů a bonusů a přesný výpočet pojistky.

Kalkulace nákladů je doplněna grafickým znázorněním a zobrazením nákladů na celé období, měsíční výdaje pro plánované období a náklady na jeden ujetý kilometr.

Jak rozumět výpočtu, jednotlivým uživatelem zapsaným a vypočteným hodnotám a grafům?

Na Certifikátu JiTiS, stejně jako na Studii nákladů JiTiS 36 Pay se v tištěné i zobrazované podobě nachází jednotlivé bloky informací a grafy. Veškeré ceny jsou uváděny včetně lokální daně. Jak jim porozumět a co z nich lze vyčíst?

Záhlaví vlevo

obsahuje Jedinečný alfanumerický a QR kód výpočtu, kterými se můžete vrátit do výpočtu a kdykoliv na něj navázat a dále zpracovávat.

Dále datum provedení výpočtu a Rozsah a čas pro výpočet budoucích nákladů např. 800km x 36 měsíců.

Veškeré uvedené a vypočítané hodnoty pak platí pro toto období a uvedený nájezd kilometrů to je zde v přepočtu 3 roky a 28.800km

Tabulka Studie

Obsahuje přehled zadaných parametrů v prvním kroku — Free verzi

A dále vypočtené Základní celkové hodnoty TCO

Celkové náklady na zadané období a nájezd km,

Celkovou hodnotu zanedbané údržby

Přepočtené průměrné náklady na budoucí měsíc a najetý kilometr

Tabulka ostatní

Obsahuje Rekapitulaci technických dat zadaného vozidla

U Výpočtu JiTiS 36 Pay je doplněn o přehled nastavení volitelných parametrů a doplňujících údajů, jako je vlastní nastavená spotřeba, preference kvality dílů, nastavení cen, způsob užívání, a další

Tabulky a grafy celkových nákladů

Obsahují Celkové náklady na budoucí provoz zobrazené podle různých podúčtů.

Tabulka a graf Kalendář nákladů

Obsahuje Rozpis nákladů po jednotlivých plánovaných čtvrtletích a stavu najetých kilometrů na výpočtové období. První položka je za neúplné období – vždy od data zadání do konce prvního počítaného čtvrtletí, poslední pak za zbytek dnů v posledním čtvrtletí.

Z hodnot lze vyčíst nákladovost v jednotlivých obdobích, zejména očekávané větší investice do oprav.

Tabulka Amortizace

Amortizace je nedílnou součástí nákladů na provoz a držení vozidla. Je vypočtena ze vstupní zadané hodnoty vozu a z vypočtené teoretické hodnoty vozidla na konci období. Výpočet má mnoho parametrů a je definován algoritmem JiTiS.

Uvádíme zde Provozní náklady s amortizací i očištěné od amortizace, pro potřeby sledování skutečných operativních průměrných výdajů na měsíc či na kilometr provozu.

Tabulka zanedbané údržby

Zde je výčet údržby a oprav vozidla, které měly být již provedeny a nejsou zaznamenány v minulé údržbě a opravách vozu. Celková hodnota je vlastně dluhem na údržbě a není započtena v budoucích nákladech!!!

Tomuto přehledu věnujte velkou pozornost, může mít dopad na neočekávané výdaje v hodnotě celé částky.

Tabulka minulé údržby a oprav – Nejdůležitější přehled pro kupce vozidla

Zobrazuje všechno, co bylo kdy na voze opraveno, anebo stav opotřebení vybraných dílů a skupin. Údaje jsou setříděny podle stavu tachometru

Co znamenají jednotlivé položky:

Název a kilometry v tisících

úkon byl v tomto počtu kilometrů proveden, díl byl vyměněn za nový

Název, kilometry a stav 100 %

Díl byl v těchto kilometrech vyměněn za nový

Název, kilometry, datum a stav v xx%

Díl byl v těchto kilometrech a dne posouzen – proměřen a byla mu naměřena     zbytková životnost xx%.

Název, a stav km, s datumem vystavení protokolu a xx%

Naměřený, nebo odhadnutý stav zůstatkové životnosti dílu, nebo skupiny v % ke dni  vystavení protokolu

Tabulka budoucích nákladů

Zobrazují Přehled předpokládaných termínů údržby a oprav vozu a jsou setříděny podle ceny za servisní úkony a je vždy uveden stav kilometrů a čtvrtletí, kdy je úkon doporučeno provést. Cena je vždy součtem za cenu náhradních dílů a práce včetně lokální daně.

Opakování některých položek je v případě, že se úkon ve výpočtovém období provádí vícekrát. Může zde dojít i k poklesu ceny v případě, že je výpočtově použit levnější díl pro starší vozidlo /nižší Q kategorie dílu/

U položky pneumatiky může být hodnota buďto za nákup a montáž nových pneumatik / dokonce i jen na jednu nápravu – podle stavu opotřebení/, nebo pouze za výměnu – tzv. přezutí zimních a letních pneumatik na vozidle.

Jak zapisovat minulou údržbu a opravy?

Údaje o minulé údržbě zahrnují:

 • Provedené úkony údržby
 • Provedené opravy a výměny vybraných dílů a skupin
 • Stavy opotřebení vybraných dílů a skupin

 

Zapisovat provedenou údržbu je možné v oddíle

 • Nastavení hodnot – Minulá údržba a opravy
 • Zanedbaná údržba a opravy
 • Zaznamenat je možné buď samostatně, nebo v kombinaci:
 • Datum,
 • Stav kilometrů,
 • % zůstatkové životnosti

 

Je možné zaznamenat pouze jeden údaj, nebo i kombinace:

 • Samostatné Datum – znamená datum realizace úkonu, nebo výměny dílu

Z křivky nájezdu kilometrů se dopočítá stav kilometrů a přiřadí se 100% nový díl

 • Samostatný Stav tachometru – znamená stav realizace úkonu při tomto stavu km
 • Z křivky nájezdu se dopočítá datum a přiřadí se 100% nový díl
 • Samostatné % zůstatkové hodnoty

Stavu opotřebení se přiřadí dnešní datum a stav tachometru

nebo

 • Datum a % zůstatkové hodnoty – dopočítají se km z křivky nájezdu

Znamená, že hodnota opotřebení byla stanovena v minulosti /např. při výměně pneu/

 • Stav tachometru a % zůstatkové hodnoty – doplní se datum z křivky nájezdu
 • Znamená, že hodnota opotřebení byla stanovena v minulosti /např. při výměně pneu/

nebo

 • Datum, Stav tachometru a % zůstatkové hodnoty – zapíší se všechny hodnoty

Znamená to, že v tomto dni bylo najeto tolik km a stav opotřebení byl %

 

Pozor na chyby při zadávání:

 • Datum úkonu minulé údržby nemůže být v budoucnosti
 • Stav tachometru nemůže být větší než dnešní zadaný stav
 • Stavy tachometrů a jejich dat se nesmí v čase předbíhat
 • Zůstatková životnost nemůže být větší než 100%
 • Nájezd mezi úkony nesmí překročit 10.000 km za měsíc, a to i v přepočtu na dny.

 

Pozor na klamavé údaje!

Všechny údaje o minulé údržbě jsou vypsány v certifikátu i výpočtu. Je nutné je dobře zkontrolovat a přesvědčit se, že nejsou tzv. vycucány z prstu, ale mají důvěryhodné doklady o provedené opravě /faktury, servisní knížka, výčetka dílů/ a dokladovanou zůstatkovou životnost /Protokoly, proměření, testování/ !

 • % zůstatkové životnosti mohou zcela změnit výpočet pro výměnu dílů!

 

Jak mám odhadnout zbytkovou životnost pneumatik?

Nejprve musíme rozdělit pneumatiky na letní a zimní. U letních pneumatik je minimální hloubka dezénu, podle předpisů 1,6mm, u zimních 4,0mm, pak je pneumatika ojetá a musí se vyměnit. Velmi často jsou na pneumatikách v podélné drážce kontrolní místa ukazující na opotřebení v rozměru právě 1,6 nebo 4,0 mm.

Pro určení zbytkové životnosti pneumatiky je tedy nutné změřit hloubku dezénu a odečíst minimální hloubku. Výsledkem je pak výška dezénu, který můžete ještě jízdou opotřebovat – ojet.

Orientačně lze počítat 1 mm na 15% životnosti. Zde záleží samozřejmě na velikosti pneu, způsobu jízdy, letním či zimním provoze, ale tím se nemusíte zatěžovat, to již JiTiS spočte podle nastavení svého algoritmu.

Pro zjednodušení zadání se do stavu pneumatik zadává zbytková životnost celé sady, vlastně by to měla být nejvíce opotřebovaná pneumatika. V servisní aplikaci a trvalé péči bude možno zadávat jednotlivé pneumatiky a to přímo v mm zůstatkového vzorku.

V případě, že zůstatková životnost není zadána, počítá JiTiS se stavem 50%. Pro celoroční pneumatiky výpočet připravujeme.

Jak mám zadat zůstatkovou životnost brzdových kotoučů nebo destiček?

Zde je možné zapsat kvalifikovaný odhad, nebo se musí měřit tloušťka brzdového kotouče a destiček. Nejlépe to posoudí autoservis.

Každý brzdový kotouč má již z výroby udánu tzv. minimální tloušťku v mm. To je hranice, kdy se již musí kotouč vyměnit. Z rozdílu tloušťky nového kotouče a minimální tloušťky kotouče (bývá to od 2 do 4 mm) je možné posoudit zbývající životnost v %. Např při rozdílu 3mm a opotřebení 2mm je zbývající životnost ještě ca 35%.

Obdobně je to u brzdových destiček.

Nezapomeňte, že brzdové díly je třeba měnit současně – oba na jedné nápravě, takže je třeba zapsat stav nejvíce opotřebovaného dílů.

Jak mám zadat nebo zkontrolovat stav opotřebení vybraných dílů?

Stav opotřebení je třeba zjistit odborným posudkem, nebo měřením. Např. proměřením brzdových kotoučů, zkouškou tlumičů, posouzením stavu vůlí náprav, proměřením házivosti ložisek kol a podobně.

U komponentů kde to nelze dost dobře zjistit je třeba odborný odhad, anebo nejlépe zapsat kdy byl díl naposledy měněn a zadat pouze čas nebo kilometry jeho výměny. Tím se zadání stavu opotřebení v % můžete vyhnout a JiTiS spočítá životnost podle vnitřních nastavení.

Pozor, nesprávný odhad zůstatkové životnosti dílů může mít na výpočet budoucích nákladů veliký vliv!

Proč se zadávají dvě sady disků kol. Zimní i Letní?

Náklady na pneumatiky jsou výraznou položkou budoucích nákladů. Dvakrát ročně se musí automobilu kola, nebo pneumatiky vyměnit. JiTiS počítá, zda jsou měněna pouze celá kola, kde je stačí jen vyvážit, nebo se musí pneumatiky demontovat – zout z ráfků, a znovu namontovat a vyvážit. To je v pneuservisech pak výrazně dražší, zejména u větších rozměrů, a to vám JiTiS právě musí spočítat.

Součástí výpočtů nákladů na pneumatiky jsou i náklady na likvidaci starých ojetých pneumatik v případě montáže nových pneu a samozřejmě pak i jejich tzv. přezutí na ráfku.

JiTiS rozlišuje i opotřebení kol na hnací nápravě a tažené nápravě nebo náhonu 4×4, proto může dojít k jinému opotřebení a jinému termínu montáže u jednotlivých náprav.

 


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více