Klíčovým faktorem úspěšné realizace je zkušený team.

  • Základem celé strategie projektu JiTiS je podrobná odborná znalost a analýza fungování celého odvětví automobilového průmyslu, od vývoje a výroby vozidel a jejich komponentů, přes odbytové strategie výrobců vozidel, provozování značkových servisních sítí, činnosti neznačkových opraven a distribuce náhradních dílů prostřednictvím velkoobchodních sítí, servisních konceptů výrobců dílů i obchodních konceptů distributorů až po denní činnosti odehrávající se při opravách vozidel v servisu a jednání se zákazníky. To vše při hluboké technické znalosti produktu – automobilu, jeho funkcí, i perspektivy dalšího technického rozvoje.

Historie JiTiS

Systém JiTiS je vyvíjen již od roku 2012 v mezinárodní spolupráci českých, německých a švýcarských společností činných v oblastech IT a automobilového průmyslu.

Systém JiTiS je postaven na důkladné analýze celého odvětví poprodejních motoristických služeb jak ve značkových sítích, tak v nezávislém segmentu autoservisů a dodavatelů dílů.

První fáze pilotní části projektu JiTiS byla spuštěna v několika regionech České republiky již v roce 2013 jako odbytová servisní aplikace (B2B) pro nezávislé autoservisy a byla ukončena po jednom roce.

Na základě výsledků pak byla nadefinována nová podoba (B2C), která je na začátku roku 2016 představena jako nová výpočetní platforma JiTiS TCO s náběhem v České a Slovenské republice.

Systém JiTiS bude v průběhu roku 2016 postupně spouštěn s lokálními partnery v jednotlivých evropských zemích.

 


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více