Jak se co počítá v JiTiS TCO?

JiTiS TCO – Total Cost of Ownership
Celkové náklady na vlastnictví a provoz auta

Popis systému pro uživatele JiTiS aplikace – Predikce nákladů na provoz vozidla.

Aplikace slouží pro kvalifikovaný odhad (predikci) nákladů na provoz osobního automobilu.

Jak aplikace JiTiS spočítá náklady na provoz vozu na období dalších několika let?

Aplikace načítá z dostupných databází výrobců vozidel a výrobců a dodavatelů dílů potřebná technická data. Tato data JiTiS doplňuje o hodnoty opotřebení jednotlivých skupin v závislosti na  čase a ujeté vzdálenosti. O specifická data regionu, cenové hladiny, lokální předpisy a daně, preference nastavení výrobců dílů a jejich distributorů a další desítky parametrů.

Veškerá data pak vyhodnotí a pomocí matematických metod vypočítává, a na základě doplňujících informací o vozidle – zadaných zákazníkem, predikuje náklady na další provoz.

Náklady na palivo (benzin, nafta, LPG, …)
Z hodnot spotřeby vozu, obsahu motoru, výkonu, stáří, velikosti vozidla a jeho hmotnosti, způsobu jízdy, budoucí ujeté vzdálenosti, ze statistiky provozu dalších vozidel, aktuální ceny paliva a dalších predikcí, …

Náklady na pneumatiky
Z rozměru, z ceny na trhu, budoucí ujeté vzdálenosti, velikosti vozu a jeho hmotnosti, opotřebení na kilometr, způsobu jízdy, kvality pneumatik, letního a zimního provozu

Náklady na servis – Cena za práci
Z časových norem jednotlivých značek a modelů, z ceny servisních prací pro jednotlivé značky, modely, stáří vozů, kvalitu servisu, …

Náklady na servis – Cena za náhradní díly
Z určení potřebných náhradních dílů z databází dodavatelů a výrobců, z cen dílů na trhu v jednotlivých cenových a kvalitativních kategoriích dílů, z opotřebení dílů, z budoucí ujeté vzdálenosti, z časových předepsaných výměn dílů, z požadavku na kvalitu dílů a z přiřazení ceny dílů časové hodnotě vozu, …

Cena za pokles hodnoty vozidla (rozdíl pořizovací a zůstatkové hodnoty vozu)
Z aktuální ceny vozidla, jeho stáří a počtu najetých km. Ze stavu vozidla při koupi – opotřebení významných částí vozu, z budoucí ujeté vzdálenosti, z budoucího opotřebení významných částí vozidla, …

Kalkulace zanedbané údržby
Ze známých – majitelem/ servisem/ prodejcem – zadaných stavů dílů a provedených oprav, výměn dílů a údržby propočítává neprovedenou – zanedbanou údržbu a překročenou životnost dílů. Kalkuluje tak budoucí vícenáklady na provoz vozu.

Cena za povinné ručení – pojištění provozu vozidla
Z nabídky pojistek na trhu, ze značky a modelu vozidla. Při zadání dat uživatele i stanovení malusů a bonusů a přesný výpočet pojistky.

 

Kalkulace nákladů je doplněna grafickým znázorněním a zobrazením nákladů na celé období, měsíční výdaje pro plánované období a náklady na jeden ujetý kilometr.


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více