Jak rozumět výpočtu, jednotlivým zapsaným a vypočteným hodnotám a grafům

Na Certifikátu JiTiS, stejně jako na Studii nákladů JiTiS 36 Pay se v tištěné i zobrazované podobě nachází jednotlivé bloky informací a grafy. Veškeré ceny jsou uváděny včetně lokální daně. Jak jim porozumět a co z nich lze vyčíst?

Záhlaví vlevo

obsahuje Jedinečný alfanumerický a QR kód výpočtu, kterými se můžete vrátit do výpočtu a kdykoliv na něj navázat a dále zpracovávat.

Dále datum provedení výpočtu a Rozsah a čas pro výpočet budoucích nákladů např. 800km x 36 měsíců.

Veškeré uvedené a vypočítané hodnoty pak platí pro toto období a uvedený nájezd kilometrů to je zde v přepočtu 3 roky a 28.800km

 

Tabulka Studie

Obsahuje přehled zadaných parametrů v prvním kroku — Free verzi

A dále vypočtené Základní celkové hodnoty TCO

  • Celkové náklady na zadané období a nájezd km,
  • Celkovou hodnotu zanedbané údržby
  • Přepočtené průměrné náklady na budoucí měsíc a najetý kilometr

 

Tabulka ostatní

Obsahuje Rekapitulaci technických dat zadaného vozidla

U Výpočtu JiTiS 36 Pay je doplněn o přehled nastavení volitelných parametrů a doplňujících údajů, jako je vlastní nastavená spotřeba, preference kvality dílů, nastavení cen, způsob užívání, a další

 

Tabulky a grafy celkových nákladů

Obsahují Celkové náklady na budoucí provoz zobrazené podle různých podúčtů.

 

Tabulka a graf Kalendář nákladů

Obsahuje Rozpis nákladů po jednotlivých plánovaných čtvrtletích a stavu najetých kilometrů na výpočtové období. První položka je za neúplné období – vždy od data zadání do konce prvního počítaného čtvrtletí, poslední pak za zbytek dnů v posledním čtvrtletí.

Z hodnot lze vyčíst nákladovost v jednotlivých obdobích, zejména očekávané větší investice do oprav.

 

Tabulka Amortizace

Amortizace je nedílnou součástí nákladů na provoz a držení vozidla. Je vypočtena ze vstupní zadané hodnoty vozu a z vypočtené teoretické hodnoty vozidla na konci období. Výpočet má mnoho parametrů a je definován algoritmem JiTiS.

Uvádíme zde Provozní náklady s amortizací i očištěné od amortizace, pro potřeby sledování skutečných operativních průměrných výdajů na měsíc či na kilometr provozu.

 

Tabulka zanedbané údržby

Zde je výčet údržby a oprav vozidla, které měly být již provedeny a nejsou zaznamenány v minulé údržbě a opravách vozu. Celková hodnota je vlastně dluhem na údržbě a není započtena v budoucích nákladech!!!

Tomuto přehledu věnujte velkou pozornost, může mít dopad na neočekávané výdaje v hodnotě celé částky.

 

Tabulka minulé údržby a oprav – Nejdůležitější přehled pro kupce vozidla

Zobrazuje všechno, co bylo kdy na voze opraveno, anebo stav opotřebení vybraných dílů a skupin. Údaje jsou setříděny podle stavu tachometru

Co znamenají jednotlivé položky:

  • Název a kilometry v tisících

úkon byl v tomto počtu kilometrů proveden, díl byl vyměněn za nový

  • Název, kilometry a stav 100 %

Díl byl v těchto kilometrech vyměněn za nový

  • Název, kilometry, datum a stav v xx%

Díl byl v těchto kilometrech a dne posouzen – proměřen a byla mu naměřena     zbytková životnost xx%.

  • Název, a stav km, s datumem vystavení protokolu a xx%

Naměřený, nebo odhadnutý stav zůstatkové životnosti dílu, nebo skupiny v % ke dni      vystavení protokolu

 

U všech záznamů o minulé údržbě je třeba posoudit jejich důvěryhodnost. Je nutné je dobře zkontrolovat a přesvědčit se, že nejsou tzv. vycucány z prstu, ale mají důvěryhodné doklady o provedené opravě /faktury, servisní knížka, výčetka dílů/ a dokladovanou zůstatkovou životnost /Protokoly, proměření, testování/ !

% zůstatkové životnosti mohou zcela změnit výpočet pro výměnu dílů!

 

Tabulka budoucích nákladů

Zobrazují Přehled předpokládaných termínů údržby a oprav vozu a jsou setříděny podle ceny za servisní úkony a je vždy uveden stav kilometrů a čtvrtletí, kdy je úkon doporučeno provést. Cena je vždy součtem za cenu náhradních dílů a práce včetně lokální daně.

Opakování některých položek je v případě, že se úkon ve výpočtovém období provádí vícekrát. Může zde dojít i k poklesu ceny v případě, že je výpočtově použit levnější díl pro starší vozidlo /nižší Q kategorie dílu/

U položky pneumatiky může být hodnota buďto za nákup a montáž nových pneumatik / dokonce i jen na jednu nápravu – podle stavu opotřebení/, nebo pouze za výměnu – tzv. přezutí zimních a letních pneumatik na vozidle.

Redakce JiTiS


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více