Jak zapisovat minulou údržbu a opravy?

Údaje o minulé údržbě zahrnují:

 • Provedené úkony údržby
 • Provedené opravy a výměny vybraných dílů a skupin
 • Stavy opotřebení vybraných dílů a skupin

 

Zapisovat provedenou údržbu je možné v oddíle

 • Nastavení hodnot – Minulá údržba a opravy
 • Zanedbaná údržba a opravy

 

Zaznamenat je možné buď samostatně, nebo v kombinaci:

 • Datum,
 • Stav kilometrů,
 • % zůstatkové životnosti

 

Je možné zaznamenat pouze jeden údaj, nebo i kombinace:

 • Samostatné Datum – znamená datum realizace úkonu, nebo výměny dílu

Z křivky nájezdu kilometrů se dopočítá stav kilometrů a přiřadí se 100% nový díl

 • Samostatný Stav tachometru – znamená stav realizace úkonu při tomto stavu km

Z křivky nájezdu se dopočítá datum a přiřadí se 100% nový díl

 • Samostatné % zůstatkové hodnoty

Stavu opotřebení se přiřadí dnešní datum a stav tachometru

nebo

 • Datum a % zůstatkové hodnoty – dopočítají se km z křivky nájezdu

Znamená, že hodnota opotřebení byla stanovena v minulosti /např. při výměně pneu/

 • Stav tachometru a % zůstatkové hodnoty – doplní se datum z křivky nájezdu

Znamená, že hodnota opotřebení byla stanovena v minulosti /např. při výměně pneu/

nebo

 • Datum, Stav tachometru a % zůstatkové hodnoty – zapíší se všechny hodnoty

Znamená to, že v tomto dni bylo najeto tolik km a stav opotřebení byl %

 

Pozor na chyby při zadávání:

 • Datum úkonu minulé údržby nemůže být v budoucnosti
 • Stav tachometru nemůže být větší než dnešní zadaný stav
 • Stavy tachometrů a jejich dat se nesmí v čase předbíhat
 • Zůstatková životnost nemůže být větší než 100%
 • Nájezd mezi úkony nesmí překročit 10.000 km za měsíc, a to i v přepočtu na dny.

 

Pozor na klamavé údaje!

Všechny údaje o minulé údržbě jsou vypsány v certifikátu i výpočtu. Je nutné je dobře zkontrolovat a přesvědčit se, že nejsou tzv. vycucány z prstu, ale mají důvěryhodné doklady o provedené opravě /faktury, servisní knížka, výčetka dílů/ a dokladovanou zůstatkovou životnost /Protokoly, proměření, testování/ !

% zůstatkové životnosti mohou zcela změnit výpočet pro výměnu dílů!

 

Redakce JiTiS


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více