Náklady na vlastnictví vozidla ve vztahu ke schopnosti splácet úvěr

Náklady na vlastnictví vozidla ve vztahu ke schopnosti splácet úvěr

 

Česká bankovní asociace vydala v říjnu 2016 novou makroekonomickou prognózu pro následující rok, ve které se uvádí o něco „menší růst úvěrů v roce 2017“.

Jedním z pravděpodobných důvodů nebudou jen existující vnější rizika a další (jak uvádí ČBA), ale i novela zákona o „Spotřebitelském úvěru“, která stanovuje finančním institucím důkladně prověřit bonitu klienta, jeho schopnost úvěr splácet a ochránit tak své investice.

Ze statistiky České leasingové a finanční asociace – ČLFA (1-3Q 2016) vyplývá, že objem poskytnutých prostředků jejich členy na nové osobní vozy, které si firmy a domácnosti půjčily, vzrostl o 38 % více než loni.

 

Novela zákona o spotřebitelském úvěru mimo jiné nařizuje:

§84 Informace poskytované spotřebitelem

 „Spotřebitel poskytne poskytovateli nebo zprostředkovateli na základě požadavků poskytovatele nebo zprostředkovatele podle odstavce 1 úplné a pravdivé informace. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace je spotřebitel povinen poskytovateli nebo zprostředkovateli na jeho žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Tyto informace je za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel a zprostředkovatel povinen ověřit způsobem přiměřeným dané situaci, je-li to nutné, též použitím nezávisle ověřitelných údajů.“

 

Uveďme si zjednodušený příklad:

Klient si chce půjčit a financovat své bydlení pomocí hypotéky.

Banka jej prověří ve všech možných registrech a zkontroluje jeho dosavadní úvěry a případnou platební morálku (je-li taková vůbec dostupná.) Podmínkou přidělení hypotéky bývá zůstatek alespoň ve výši životního minima celé domácnosti, a to po odečtení všech nákladů od příjmů.

 

A co když klient vlastní osobní automobil? Ten je dnes téměř v každé rodině a výdaje na provoz auta jsou přitom hned na druhém místě za bydlením!

Je tedy zcela jistě nutné náklady na auto při výpočtu zohlednit a z příjmů domácnosti odečíst ještě částku na vlastnictví a provoz vozidla, tzv. TCO. Jedná se totiž o částky v řádech mnoha tisíců korun měsíčně! Po jejich odečtení se tak může dostat domácnost pod částku životního minima.

Obdobný scénář nastane, pokud si klient chce půjčit peníze například na starší vozidlo a banka znovu zkoumá výše úvěrů a odečítá až do výše životního minima.

ANO vyšlo nám to! Ale to vozidlo Vám nebude stát doma, chcete s ním přece jezdit, proto si jej kupujete! Bohužel vozidlo má náklady spojené s vlastnictví vždy, a to i když stojí a nejezdí.

Jak ale určit TCO? U každého vozidla je přece jiné. Záleží na tisících parametrů, od modelu a stáří vozu, zanedbané údržbě a jeho opotřebení, až po ročně najeté kilometry a cenu paliva.

Výpočet TCO osobního auta je možné provést na portálu www.jitis.eu od společnosti JITIS CZ s.r.o.

Výstupem kalkulací je i Certifikát JiTiS TCO – budoucích nákladů na držení a provoz vozidla, který obdržíte, po zadání vozidla a jeho stavu opotřebení, za cenu 108 Kč obratem do Vašeho emailu.

Provozní náklady jsou zde kalkulovány na tři roky, včetně vyčíslení průměrných měsíčních nákladů. Součástí protokolu JiTiS je i přehled zanedbané údržby, budoucí údržby a oprav a jejich ceny, nákladů na palivo, pneumatiky, pojištění i pokles hodnoty vozu.

 

Zdroje:

JITIS CZ – kalkulace TCO, Česká bankovní asociace – ČBA, Česká leasingová a finanční asociace – ČLFA

Redakce JiTiS


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více