Koncept JiTiS

 

Proč JiTiS – Just in Time in Service – Právě včas v servisu.

Auto je dnes spotřební předmět, o který se většina majitelů chce starat co nejméně. Prostě jen natankovat a jezdit.

JiTiS přebírá zodpovědnost za péči o automobil, sděluje majiteli ale i servisu všechny očekávané události, opravy i třeba na tři roky dopředu a vybírá nejvhodnější náhradní díly, které může i dostatečně dopředu objednávat a tím snížit jejich cenu. Umožňuje plánování časů oprav a údržby a zejména jejich kalkulaci na dlouho předem.

Vše je transparentní, kdykoliv on-line dostupné, a právě včas!

 

Systém JiTiS zavádí do sektoru služeb motoristům Systém plánování údržby a oprav vozidel s cílem výrazně snížit náklady na údržbu vozidla, a to jak odstraněním zbytečných nákladů při distribuci dílů, tak zvýšením produktivity práce v servisech. Zavádí tedy prvky moderního řízení průmyslové produkce do oblasti služeb. Současně s tím umožňuje i zvýšení kvality zákaznických služeb zejména převzetím starostí o technický stav a správu vozidla za majitele.

 

Systém plánování údržby a oprav vozidel rozšiřuje o Plánovanou péči o vozidlo na základě potřeb uživatele v závislosti na ujeté vzdálenosti a skutečném opotřebení vybraných dílů a dalších sledovaných parametrech.

 

Plánování potřeby náhradních dílů propojuje dále do plánování jejich výroby a do optimalizace distribučních sítí. Systém pracuje s Budoucí zakázkou a Budoucí potřebou náhradních dílů, které jsou stanovovány na základě sběru informací jak od řidiče, tak servisu a pomocí celé řady algoritmů a statistického vyhodnocování dat prognózují potřebu konkrétních náhradních dílů na konkrétní vozidlo ve vypočteném čase.

 

Výběr cenově odpovídajícího náhradního dílů je postaven na řadě sledovaných parametrů vozidla a optimalizován individuálně pro každé vozidlo a každého majitele, zejména z pohledu zůstatkové hodnoty vozu a způsobu využívání vozidla. Je zaveden systém Kategorizace náhradních dílů pro konkrétní vozidlo. Tento je propojen do Budoucí potřeby dílů a jejich včasného objednání, což umožňuje skokové snížení ceny a nákladů na distribuci a skladování dílů.

 

Kategorizace dílů umožňuje správné přiřazení vhodného náhradního dílu ke konkrétnímu vozidlu a dále pak i dodávku dílů formou JiTBoxu – dílů pro konkrétní opravu konkrétního vozidla. Díly se tak vždy přiřazují ke konkrétnímu vozidlu a zapisují do Servisní historie vozidla.

 

Systém JiTiS zavádí knížku Servisní historie vozidla, kam se sbíhají veškerá provozní i servisní data o vozidle, stejně jako evidence vyměněných náhradních dílů a všech servisních úkonů na vozidle. Majitel vozidla tak dostává přehled o „zdravotním stavu vozidla“. Ale v systému JiTiS i Prognózu nákladů údržby a oprav vozidla v budoucím čase!

 

Systém JiTiS definuje dále také nové zákaznické služby. JiTiS koncept motoristických služeb umožňuje Převzetí kontroly nad technickým stavem a nákladovostí údržby a oprav vozidla a také zavést Pravidelnou plánovanou péči o vozidlo. S majitelem vozu se uzavírá Dohoda o Plánované Preventivní Péči o Vozidlo, která upevňuje vztah k servisu. JiTiS umožňuje i majiteli vozu náhled do servisní historie vozidla obsahující jak přehled servisních úkonů a ceny za ně, tak i kalkulaci očekávaných nákladů na další období. To ve vztahu k zůstatkové ceně vozidla usnadňuje rozhodování o dalších investicích do vozidla.

 

Další součástí systému JiTiS je nová forma spolupráce se servisem v Konceptu JITservis umožňující fungování celého JiTiS systému v síti smluvních servisů. Jedná se zejména o sledování jednotlivých vozidel v provozu, garantovaný postup údržby a oprav při používáním webových aplikací všech podpůrných částí systému JiTiS. Koncept JITservis je dále rozšířen o řadu podpůrných služeb pro servisy a novou formu spolupráce s dodavateli náhradních dílů.

 

JiTiS nabízí servisu nový způsob plánování práce pomocí JITkalendáře. Tento zcela nový unikátní nástroj pro on-line plánování zobrazuje servisu veškerá jím zadaná vozidla, jejich budoucí termíny pro servisní úkony a těmto úkonům přiřazené soubory dílů, které budou na opravu třeba. Plánování umožňuje zobrazení až na dva roky dopředu včetně orientačních rozsahů tržeb za díly i práci. Usnadňuje plánování provozu a investic. Z JITkalendáře je možné přímo zadávat termíny oprav i objednávat díly prostřednictvím JITBoxu

 

Koncept JITservis vytvoří síť servisů pracujících v systému JiTiS ve formě Franšízové sítě.

Nedílnou součásti systému JiTiS je i marketing celého projektu zaměřený jak na koncového zákazníka – majitele vozu, tak i na servis a další poskytovatele služeb motoristům.

 

Systém JiTiS je moderní

Odbytový koncept služeb motoristům                                   zavádějícím

Nový obchodní model služeb motoristům                            a zároveň

Nový obchodní model dodávek a distribuce náhradních dílů.

 


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více