Ochrana osobních údajů je obsahem „Obchodních podmínek“
(odstavec 13.) k nahlédnutí zde.

Společnost JITIS CZ s.r.o. prohlašuje, že je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod ev. číslem:00045138 nebo můžete vyhledavát pomocí IČO: 25088378

Pro ověření použijte tento odkaz
https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více