Informace pro spotřebitele

 

Zákazník resp. spotřebitel ve smyslu zákona je tímto poskytovatelem služeb (prodejcem) poučen, že pokud vznikne mezi poskytovatelem služeb (prodejcem) a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona, spor při nabízení poskytnutí služeb anebo spor z poskytnutí služeb, pak má zákazník (spotřebitel) právo se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz), Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1)


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více