Certifikát JiTiS

Certifikát JiTiS vyčísluje Budoucí náklady na provoz vozidla na 3 roky a 28.800 najetých kilometrů.
Vychází z technického stavu vozu a počítá celkové náklady na provoz a opravy včetně dílů a práce servisu.
Umožňuje porovnání budoucích nákladů různých vozidel.

Vyplňte kód certifikátu pro ověření

Je možné zadat pouze číslo již vystaveného certifikátu.

qr kód

QR kódy usnadňují práci.
Ověřit certifikát můžete také pomocí čtečky na Vašem mobilním
telefonu, sejmutím QR kódu uvedeného na certifikátu.

K čemu slouží certifikát JiTiS?

Certifikát JiTiS TCO – budoucích provozních nákladů vozidla je určen pro prodej ojetého osobního automobilu. Přehledně popisuje vozidlo, jeho technický stav, provedenou ale i zanedbanou údržbu a opravy. Vypočítává na budoucí 3 roky veškeré provozní náklady vozu, včetně předpokládaných oprav a údržby a jejich ceny.

  • Certifikát vystavuje prodávající a zapisuje do něho hodnoty opotřebení jednotlivých dílů, případně jejich výměny a termíny údržby vozidla, opotřebení a opravy vozidla
  • Ověřením zjistíte pravost výpočtu a datum jeho vystavení.
  • Součástí certifikátu je přehled minulých oprav a údržby, které si můžete na vozidle zkontrolovat.
  • Příští údržba a opravy obsahuje přehled budoucích termínů výměn dílů a jejich ceny.
  • Do vypsaných hodnot můžete následně vstoupit a přepočítat si náklady vozidla na vlastní preference: roční nájezd, způsob užívání a nastavení cen a dalších parametrů.
  • Certifikát si můžete stáhnout v PDF a vytisknout.

Chcete vystavit Certifikát JiTiS pro Vaše vozidlo?

Jednoduše stačí provést výpočet provozních nákladů automobilu a na základě toho si vytvoříte certifikát.

FAQ / Často kladené dotazy vypsat všechny

Jaký je rozdíl mezi Free výpočtem a Placeným výpočtem?

Free výpočet slouží jen k orientačnímu posouzení Celkové provozní nákladovosti značky a modelu, při zohlednění stáří vozu a najatých kilometrech. Je nastaven na období 2 let a proběh 800 km měsíčně. Veškerá nastavení jsou v základních hodnotách JiTiS. Výpočet vychází z předpokladu, že údržba a všechny opravy byly prováděny podle předpisů výrobce a nastavené životnosti dílů. Nebere tedy v úvahu skutečný stav vozu, vychází jen z jeho stáří a najetých kilometrů, stejně jako nemá nastaveny osobní preference užívání a další parametry. Placený výpočet je na konkrétní auto a individuálního majitele, nikoliv pouze na obecnou značku a model. Umožňuje měnit a nastavovat Osobní parametry výpočtu /zejména roční nájezd a dobu predikce/, Nastavení cen, upřesnit Technické parametry a doplnit Skutečný stav opotřebení a realizované údržby a zjistit skutečnou hodnotu zanedbané údržby i výrazně zpřesnit výpočet nákladů na dobu tří let. Po zaplacení můžete po dobu jednoho měsíce 10x zopakovat výpočet se změnou mnoha parametrů.

To jeden výpočet na jedno auto stojí 162 Kč?

U vybraného – zadaného auta můžete nastavovat, nebo měnit parametry a hodnoty přednastavené v JiTiS. Po změně a zadání vlastních parametrů bude další výpočet zpoplatněn dle ceníku. Po zaplacení můžete ale po určitý čas libovolně všechny parametry a nastavení měnit a doplňovat i provedenou údržbu a opravy a výpočet 10x bezplatně opakovat. Tím si můžete vozidlo lépe ohodnotit a zpřesnit kalkulace na základě zjištěných skutečností. Např. o dokladované údržbě nebo opravách. Pomocí systematického zadání stavu jednotlivých funkčních skupin auta Vás provedeme technickými otázkami, i když technice nerozumíte. Ukážeme Vám, na co se máte ptát a zaměřit. Zjistíte tak, že mezi dvěma stejnými modely aut, může být v nákladech na provoz propastný rozdíl. Zjistíte, co bylo na autě zanedbáno a kolik Vás to bude v nejbližší době stát.

Které parametry a nastavení mohu v placené verzi sám ovlivnit, nebo zadat?

U vybraného – auta zadaného v bezplatné verzi můžete nastavovat, nebo měnit parametry a hodnoty přednastavené v JiTiS. Po změně a zadání vlastních parametrů bude další výpočet zpoplatněn dle ceníku. Po zaplacení můžete ale po určitý čas libovolně všechny parametry a nastavení měnit a doplňovat i provedenou údržbu a opravy a výpočet 10x bezplatně modelovat. V osobním nastavení: Počet ročně najetých kilometrů v rozmezí od. 3.000 do 60.000 km za rok Rozložení nájezdu mezi letním a zimním provozem Způsob jízdy: sportovně, rychle, normálně, ekonomicky Kvalitu náhradních dílů ve třech stupních a to zvlášť na podvozek a ostatní díly. Kvalitu pneumatik ve třech stupních V nastavení technických parametrů můžete změnit: Manuální a automatickou převodovku Vybavení klimatizací Velikost ráfků kol letních a zimních Spotřebu vozidla – zaměnit za vypočtenou JiTiS Interval výměny oleje V provedené údržbě a opravách: Minulou údržbu a opravy v mnoha položkách Stav opotřebení vybraných skupin a dílů u vybraných položek V Zanedbané údržbě doplnit: Provedenou údržbu a opravy u vypočítaných položek. V nastavení cen: Cenu paliva Cenu za hodinu práce v servisu Cenu za litr motorového oleje Aktuální cenu vozu V Ostatním nastavení řadu dalších položek: Povinné ručení Havarijní pojištění Náklady na dálniční poplatky Náklady na garážování a parkování Daň z vozidla, nebo silniční daň Ostatní obligatorní daně Náklady na mytí vozidla Ostatní vedlejší náklady

Proč mám zaplatit za Certifikát, když prodávám auto?

JiTiS Certifikát provozních nákladů vozu Certifikát doplňuje nabídku na prodej vozidla o základní informaci Budoucích provozních nákladů, které jsou vyjádřeny v jedné číselně hodnotě – Celkových provozních nákladů. To je vedle prodejní ceny nejdůležitější údaj, který zajímá každého potenciálního kupce vozu. Informace o celkových provozních nákladech, doplněné o Zanedbanou údržbu, jsou stanoveny na základě desítek parametrů a všech dostupných informací o vozidle a jeho stavu opotřebení, spotřeby, nákladů na údržbu a opravy, atd. jak je uvedeno v popisu systému JiTiS. Prodávající zadává pouze informace o stavu údržby a opravách vozu, společně s úrovní opotřebení jednotlivých vybraných skupin. Ostatní parametry jsou nastaveny pro všechny Certifikáty stejně. To zaručuje porovnatelnost provozních nákladů u libovolných vozidel, bez ohledu na jejich stáří a stav kilometrů, značku, nebo model. Dobře zadané a podrobně zpracované informace o stavu vozu, zejména údržbě a opravách, slouží pro porovnání budoucích provozních nákladů s jinými vozidly. Prodávající tím dává zájemci na vědomí, jak vozidlo udržoval a jaké mu chce předat informace o jeho stavu. Stav opotřebení a provedená údržba a opravy jsou v Certifikátu přehledně vypsány a kupující má tak možnost si je při prohlídce vozidla sám překontrolovat. Certifikát není možné po vystavení nijak měnit, výpočet je archivován v systému JiTiS a Certifikát lze na webových stránkách www.jitis.cz bezplatně vyvolat a ověřit tak jeho platnost a stáří. Případný zájemce o koupi si pak může do převzatého certifikátu zadat své osobní nastavení a preference a nechat si přepočítat Provozní náklady přímo pro sebe. Pro takový postup není nezbytná asistence odborníka a zvládne jej i laik.


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více